bodykey by NUTRIWAY™ -ohjelman käyttöehdot

Seuraavassa kerromme tärkeää tietoa bodykey by NUTRIWAY -ohjelman käytöstä.

Ostaessaan bodykey-aloituspakkauksen Amwayn Liikkeenharjoittajat ja asiakkaat saavat maksuttoman käyttöoikeuden "Online bodykey -valmentajani" -ohjelmaan.

Amwaylla on oikeus sulkea sivusto sekä rajoittaa käyttäjän pääsyä tai estää käyttäjän pääsy sivustoon painavista syistä johtuen oman harkintansa mukaan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja, Amway pidättää oikeuden päättää käyttäjän salasanan voimassaolo, sulkea käyttäjän tili tai estää käyttäjän pääsy sivustoon (tai sen osaan) tarvittaessa. Amway pidättää oikeuden sivuston tai sen osien sulkemiseen tai muokkaamiseen ilman ennakkoilmoitusta muun muassa seuraavilla tavoilla, niihin kuitenkaan rajoittumatta: (i) sivuston käytössäoloajan rajoittaminen, (ii) sivuston käyttömäärän rajoittaminen ja (iii) käyttäjän sivuston käyttöoikeuden rajoittaminen tai päättäminen. Käyttäjä hyväksyy, että Amway voi keskeyttää tai estää käyttäjän pääsyn sivustoon tai sivuston käytön ilman ennakkoilmoitusta. Jos käyttäjä ei hyväksy tässä mainittuja tai muita Amwayn mahdollisesti ilmoittamia käyttöehtoja, Amwaylla on oikeus välittömästi sulkea tai poistaa käyttäjän tili ja kaikki siihen liittyvät tiedot ja tiedostot tai estää käyttäjän pääsy tietoihin, tiedostoihin tai sivustoon. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että Amway ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle käyttäjän pääsyn estämisestä sivustoon tai sivuston käytön estämisestä.

Kaikkia Amwayn bodykey by NUTRIWAY -ohjelmaa varten keräämiä tietoja käsitellään tiukkojen tietoturvavaatimusten mukaisesti. Kaikkia valmentamiseen osallistuvia henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, ja he eivät saa luovuttaa käyttäjätietoja kolmansille osapuolille. Amway säilyttää tietoja koko sen ajan, kun käyttäjä osallistuu bodykey by NUTRIWAY -ohjelmaan, takuuoikeuksien voimassaolon ajan sekä lakisääteisen tietojen säilyttämistä koskevan ajan. Käyttäjää kehotetaan myös tutustumaan sivustossamme olevaan tietosuojaselosteeseen.

Käyttäjän terveydentila

Käyttäjän terveydentila ei saa olla sellainen, että se lääkärin arvion mukaan estää osittain tai kokonaan käyttäjän osallistumisen bodykey by NUTRIWAY -ohjelmaan ja sen osioihin. Käyttäjän osallistumisoikeus perustuu todenmukaisen tiedon antamiseen tiedonkeruuhetkellä.

Internetissä tapahtuvan viestinnän luonteesta johtuen tulee noudattaa seuraavaa ohjetta: Ainoastaan osallistujan lääkäri voi varmistaa lääkärintutkimuksen perusteella, missä määrin, jos lainkaan, laaditut ohjelmat ja suositukset sopivat ohjelmaan osallistuvalle tämän terveydentila huomioon ottaen.

Ohjelma ei korvaa lääkärin antamia ohjeita

bodykey by NUTRIWAY -ohjelmassa annetut ohjeet perustuvat tämänhetkiseen tieteelliseen tietoon ja tekniikkaan. Kirjoittajat ja asiantuntijat pyrkivät välittämään tietoa mahdollisimman selkeässä muodossa.

Ohjelmassa annettavat tiedot eivät korvaa lääkärintarkastusta tai lääketieteellistä hoitoa. Ohjelmassa annettavat tiedot eivät missään tilanteessa korvaa lääkärin antamia ohjeita. Lisäksi tämän sivuston sisältö ei sovellu omien terveydentilaa koskevien diagnoosien tekemisen tai lääketieteellisen hoidon aloittamisen perusteeksi. Sivuston sisältämiä tietoja ei tule myöskään tulkita vaatimukseksi mahdolliseen sairauteen liittyvän erityishoidon aloittamiseen tai aloittamatta jättämiseen. Vain lääkärillä on valtuudet diagnoosin tekemiseen ja sairauden hoidon määrittämiseen. Sivuston sisältämiä tietoja ei tule koskaan pitää suosituksina sairauden tai muun vaivan diagnosoimiseksi tai hoitotavoiksi.

Keskustele lääkärin kanssa ennen minkä tahansa painonhallinta- ja liikuntaohjelman aloittamista, bodykey by NUTRIWAY -ohjelma mukaan lukien. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla on jatkuvaa hoitoa tai seurantaa vaativa sairaus.

Alle 18-vuotiaat ja henkilöt, joiden painoindeksi on alle 18,5, eivät saa osallistua bodykey by NUTRIWAY -ohjelmaan. Raskaana olevien, imettävien ja henkilöiden, joiden painoindeksi on yli 30, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen bodykey by NUTRIWAY -ohjelmaan osallistumista. Amway estää raskaana olevien ja imettävien naisten osallistumisen painonpudotusohjelmaan automaattisesti, ellei näillä ole lääkärin vahvistusta osallistumiselle.

Noudata ohjelman sivustossa annettuja ravinto- ja liikuntaohjeita tarkasti, äläkä tee ohjelmaan muutoksia keskustelematta niistä ensin lääkärin kanssa.

Jos ohjelman noudattaminen ja sen mukainen liikunta aiheuttavat sinulle fyysisiä oireita, kuten kipuja, uupumusta, pahoinvointia, huimausta tai muita oireita, lopeta ohjelma ja keskustele lääkärin kanssa.

Amway ei vastaa annettujen tietojen väärinkäytöstä omien diagnoosien tekemiseen tai hoidon määrittämiseen. Amway ei myöskään vastaa siitä, jos annettuja tietoja käytetään korvaamaan lääkärin tekemä tutkimus. Amway ei vastaa saatavilla olevasta sisällöstä, paitsi silloin, jos on kyse tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta virheellisestä tiedosta. Palvelun yleisesti tietoa välittävä luonne huomioon ottaen Amway ei vastaa mahdollisesta tavallisesta huolimattomuudesta saatavilla olevassa sisällössä.

Kaveriverkosto

Kaveriverkosto on yhteisö, jossa käyttäjät voivat seurata toisiaan ja keskustella toistensa kanssa viestipalvelun avulla ja saada näin yhteisöstä motivaatiota ruokavalion noudattamiseen. Käyttäjä voi luoda kaveriverkoston etsimällä mahdollisia kavereita muiden käyttäjien joukosta hakutekijöiden avulla ja pyytämällä henkilöitä kavereikseen.

Kun henkilö on hyväksynyt kaveriksi liittymisen, kaverit voivat tarkastella toistensa yksityisiä profiileja ja painonpudotustietoja ja saada ilmoituksen, kun tavoite on saavutettu. Kaikkia kavereja ja kutsuja (nykyiset kaverit, omat kutsut ja vastaanotetut kutsut) hallinnoidaan samalla sivulla.
Käyttäjän profiilin tiedot näkyvät vain kavereiksi liittyneille käyttäjille. Muut käyttäjät eivät näe profiilitietoja.

Amway ei valvo käyttäjien välistä viestintää, vaan se on yksityistä. Käyttäjät vastaavat päivitystensä sisällöstä ja kaveriverkostossa jakamastaan materiaalista. Käyttäjä voi halutessaan poistaa kaverin verkostostaan ilman, että poistettu henkilö saa siitä ilmoituksen.

Päivitysten ja viestinnän tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

  • Aiheiden tulee liittyä ruokaan, ruokavalioon tai harjoitteluun.
  • Sisältö ei saa rikkoa muiden oikeuksia tai lakia eikä se saa olla epäeettistä.
  • Sisältö ei saa olla mainontaa tai luonteeltaan tiettyyn aatteeseen tai uskontoon liittyvää.

Käyttäjät vastaavat siitä, että päivitysten sisältö ja jaettu materiaali eivät riko kolmansien osapuolten oikeuksia. Jos kolmannet osapuolet syyttävät Amwayta oikeuksiensa rikkomisesta, päivityksen julkaissut henkilö on velvollinen vapauttamaan Amwayn vahinkoa koskevasta vastuusta. Amway ei vastaa käyttäjien keskusteluiden ja muun näiden julkaiseman sisällön väärinkäytöstä, paljastumisesta tai jakamisesta.